Biro Pembangunan Daerah

Biro Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang perencanaan program Setda, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan.

Biro Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang perencanaan program Setda;
  3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian pembangunan daerah;
  4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang analisis dan pengkajian pembangunan;
  5. penyelenggaraan tata usaha biro;
  6. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Biro Pembangunan Daerah, membawahkan :

  1. Bagian Perencanaan Program Setda;
  2. Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
  3. Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan.

Struktur Organisasi Biro Pembangunan Daerah:

(klik gambar untuk memperbesar)