Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang perbatasan, penataan wilayah serta kerjasama dalam dan luar negeri.

Biro Perbatasan, Penataan  Wilayah dan Kerjasama mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan bidang perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang perbatasan;
  3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang penataan wilayah;
  4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kerjasama luar dan dalam negeri;
  5. penyelenggaraan tata usaha biro;
  6. pembinaan kelompok jabatan fungsional;pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama, membawahkan :

  1. Bagian Perbatasan;
  2. Bagian Penataan Wilayah;
  3. Bagian Kerjasama.

Struktur Organisasi Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama:

(klik gambar untuk memperbesar)